Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Veel Nederlanders doen in hun vrije tijd vrijwilligerswerk. Op veel verschillende terreinen. De laatste jaren is met name het vrijwilligerswerk in de zorg geweldig toegenomen, mede als gevolg van de bezuinigingen in de zorg door de overheid. Veel taken, die voorheen betaald werden, worden overgenomen door vrijwilligers die dat voor nop doen.

Is het eerlijk dat vrijwilligers daar niets voor krijgen?

Wij vinden van niet. Natuurlijk hebben we respect voor vrijwilligers die uit ideële motieven vrijwilligerswerk doen en niet eens betaling zouden willen.

Maar al die mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg, bij andere maatschappelijke organisaties mogen wat ons betreft wel wat meer gewaardeerd worden. Immers, zij doen werk waar voorheen betaalde krachten ingezet werden. Daar mag best iets tegenover staan vinden wij. Voor de mannen en vrouwen die niet meer betaald kunnen werken omdat de zorg voor partner en familielid te zwaar wegen. Voor de mannen en vrouwen die dagelijks of wekelijks hun tijd besteden aan gehandicapten of ouderen om ook voor he het leven wat prettiger te maken.

Voor die chauffeur van de dierenambulance die dagelijks of wekelijk, soms bij nacht en ontij, risico loopt. Voor die vrijwilligers die veel verantwoordelijkheid op hun bordje krijgen die in feite te zwaar is, met name voor een vrijwilliger. Voor die vrijwilligers die te maken krijgen met ziekte en dood.

 

Onlangs bereikte ons een verhaal uit een bejaardenhuis, waar vrijwilligers ingezet werden om de maaltijden rond te brengen. Toen één van de vrijwilligers ziek werd kregen de ouderen geen eten omdat er geen personeel voorhanden was. Onbestaanbare situaties waar Vrijvak verandering in wil.

 

Vrijwilligerswerk is mooi. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. En toch worden ze zelden betaald.

Dat moet anders. Help ons en word lid.

Aanmelden

vrijvak

Posted by vrijvak