Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Veel Nederlanders doen in hun vrije tijd vrijwilligerswerk. Op veel verschillende terreinen. De laatste jaren is met name het vrijwilligerswerk in de zorg geweldig toegenomen, mede als gevolg van de bezuinigingen in de zorg door de overheid. Veel taken, die voorheen betaald werden, worden overgenomen door vrijwilligers die dat voor nop doen.

Is het eerlijk dat vrijwilligers daar niets voor krijgen?

Wij vinden van niet. Natuurlijk hebben we respect voor vrijwilligers die uit ideële motieven vrijwilligerswerk doen en niet eens betaling zouden willen.

Maar al die mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg, bij andere maatschappelijke organisaties mogen wat ons betreft wel wat meer gewaardeerd worden. Immers, zij doen werk waar voorheen betaalde krachten ingezet werden. Daar mag best iets tegenover staan vinden wij. Voor de mannen en vrouwen die niet meer betaald kunnen werken omdat de zorg voor partner en familielid te zwaar wegen. Voor de mannen en vrouwen die dagelijks of wekelijks hun tijd besteden aan gehandicapten of ouderen om ook voor he het leven wat prettiger te maken.

Voor die chauffeur van de dierenambulance die dagelijks of wekelijk, soms bij nacht en ontij, risico loopt. Voor die vrijwilligers die veel verantwoordelijkheid op hun bordje krijgen die in feite te zwaar is, met name voor een vrijwilliger. Voor die vrijwilligers die te maken krijgen met ziekte en dood.

 

Onlangs bereikte ons een verhaal uit een bejaardenhuis, waar vrijwilligers ingezet werden om de maaltijden rond te brengen. Toen één van de vrijwilligers ziek werd kregen de ouderen geen eten omdat er geen personeel voorhanden was. Onbestaanbare situaties waar Vrijvak verandering in wil.

 

Vrijwilligerswerk is mooi. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. En toch worden ze zelden betaald.

Dat moet anders. Help ons en word lid.

Aanmelden

Posted by vrijvak

Vrijvak is in de lucht

Vandaag, 9 maart is de site van Vrijvak, Vakbond voor vrijwilligers gelanceerd. Een enorm grote groep Nederlanders doet vrijwilligerswerk. En voor hen is weinig geregeld. Daarom een vakbond voor vrijwilligers. Wij realiseren ons dat dit nog maar een begin is. Om iets te kunnen doen hebben we leden nodig. Met deze leden zullen we er alles aan doen om vrijwilligers te helpen waardering tekrijgen voor hun werk. Wij denken dat we kunnen stellen dat er zonder vrijwilligers geen economische groei meer zal zijn. Als alle vrijwilligers morgen gaan staken is heel Nederland ontregeld. Daarom wordt het tijd dat vrijwilligers het respect krijgen dat ze verdienen,

We realiseren ons dat deze site nog lang niet compleet is. We doen er alles aan om hem zo spoedig mogelijk zo compleet mogelijk te laten worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by vrijvak, 1 comment

Vrijwilligersvergoeding omhoog

Het huidige kabinet had het al aangekondigd: de vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. In 2019 wordt het maandbedrag verhoogd van 150 naar 170 euro per maand. Het jaarbedrag gaat omhoog van 1500 naar 1700 euro. Om voor die vergoeding in aanmerking te komen moet je als vrijwilliger aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden vind je elders op onze site. De vrijwilligersvergoeding is een onbelaste vergoeding. Zolang je de genoemde normbedragen niet overschrijdt hoe je de vergoeding niet op te geven aan de belastingen.

Is dit voldoende en logisch? In onze optiek niet. Op de site van de belastingdienst wordt e.e.a. verder uitgelegd. Zo mag je 5 euro per uur verdienen met een maximum van 170 euro per maand en 1700 euro per jaar. Omgerekend mag je dus 6,5 uur vrijwilligerswerk doen met een vergoeding. Meerdere uren mogen niet vergoed worden.

Wij pleiten voor een vergoeding per uur voor elk uur dat je vrijwilligerswerk doet. Ook pleiten we voor een hoger uurbedrag voor dat vrijwilligerswerk dat grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met zich meebrengt. Hier gaan we mee aan de slag.

Posted by vrijvak