Over ons

Welkom op de site van  de enige, echte vakbond voor vrijwilligers in Nederland. Waarom deze vakbond? In Nederland zijn miljoenen mensen werkzaam als vrijwilliger. Veel taken in het maatschappelijk verkeer worden uitgevoerd door vrijwilligers en het lijken er steeds meer te worden. Als morgen alle vrijwilligers er mee ophouden, of in staking zouden gaan ligt de maatschappij plat en is de schade enorm.

En al die vrijwilligers werken voor niets. Als vrijwilliger heb je rechten en plichten, net zoals in een gewone baan. De plichten worden vrijwilligers vaak heel snel duidelijk gemaakt. De rechten komen vaak veel later of helemaal niet. Wij zijn van mening dat dat anders moet en kan. Het wordt tijd dat wij vrijwilligers laten merken dat we onze status serieus nemen. Het kan niet zo zijn dat allerlei vrijwilligerstaken door burgers opgepakt worden en dat het belang daarvan ligt bij overheid en werkgevers. Ook financieel gezien komt de overheid het vrijwilligerswerk nauwelijks tegemoet. Belastingtechnisch kan er weinig en ook werkgevers doen er alles aan om zo weinig mogelijk te betalen en zo weinig mogelijk voorzieningen te treffen voor vrijwilligers.

Wat kun je van ons verwachten:

  • Advies en informatie
  • Bemiddeling bij conflicten
  • juridische ondersteuning
  • verbeteren van de positie van vrijwilligers
  • actie voor een betere financiële positie van vrijwilligers

Vele vragen zullen op deze website aan bod komen. Vragen met betrekking tot die genoemde rechten en plichten, met betrekking tot werkomstandigheden, verzekeringen, reiskosten, werkkleding etc. etc.

Als vakbond voor vrijwilligers willen we iedereen die lid wordt de kans geven zijn of haar vragen te stellen. Wij doen ons uiterste best die vragen te beantwoorden. Ook voor conflicten met je werkgever kun je bij ons terecht. Wij proberen je te helpen die conflicten op te lossen.

Dus, nog 1 advies: wordt lid. Om de kosten hoef je het niet te laten.