INFORMATIE

Hier vindt je heel veel informatie die je nodig hebt als je vrijwilliger wilt worden. Je doet er goed aan hier wat rond te kijken en eventuele informatie die je nuttig lijkt te lezen of te downloaden. Downloads vind je op de download pagina en zijn helemaal gratis. Mochten er nog vragen overblijven dan kun je die uiteraard altijd nog aan ons stellen via de contactpagina

Als je hebt besloten ergens vrijwilliger te worden of je hebt al een vrijwilligersbaan gevonden is het van belang een aantal dingen op de rij te hebben.

Een aantal dingen zijn daarvoor van belang:

  • Je rechten & plichten
  • Een vrijwilligersovereenkomst
  • De vrijwilligersverzekering
  • De vrijwilligersvergoeding
  • Vertrouwenspersoon

Rechten en Plichten

Of je nu werknemer bent met een betaalde baan of je bent vrijwilliger, in beide situaties heb je rechten en plichten. Jij wilt graag weten wat je werkzaamheden, werktijden, aantal uren per week zijn. De organisatie die je in dienst neemt als vrijwilliger wil op je kunnen rekenen en verwacht dat je er bent op de tijden die jullie afgesproken hebben. Het is het beste om deze afspraken vast te leggen in een vrijwilligersovereenkomst. Laat in die overeenkomst vastleggen welke werkzaamheden er van jou verwacht worden, hoe de werktijden geregeld zijn etc. Heb je een betaalde baan dan werk je in de meeste gevallen volgens een CAO. Een vrijwilligers CAO bestaat (nog) niet dus je moet de voorwaarden zelf met de organisatie bespreken. Als het een organisatie is die meerdere vrijwilligers in dienst heeft kun je vragen naar het vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersovereenkomst

We hadden hem al genoemd: de vrijwilligersovereenkomst. Vraag er naar en bekijk die goed. Doe dat thuis b.v. zodat je er even de tijd voor hebt. Probeer een beeld te krijgen van de werkzaamheden die van je verwacht worden, of de afgesproken werktijden opgenomen zijn of worden, aan wie je verantwoording verschuldigd bent en bij wie je terecht kunt met je vragen. Verder is het van belang om zaken als de verzekering, vergoeding etc. terug te zien in het vrijwilligersbeleid, dan wel in de overeenkomst. Op onze downloadpagina vind je een voorbeeldovereenkomst die je eventueel kunt voorleggen aan de organisatie. En kom je er niet, vraag dan bij ons om advies.

Vrijwilligersverzekering

Ook als je vrijwilligerswerk doet loop je risico. Risico dat je schade aan iemand anders zijn spullen veroorzaakt, maar ook de mogelijkheid dat je eigen spullen beschadigd raken of je krijgt zelf een ongelukje zodat je medische kosten krijgt. Voor de schade aan een ander hoort de organisatie WA verzekerd te zijn. Voor schade aan je spullen of medische kosten e.d. hebben veel gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten. Het is belangrijk dat te weten. Ook de maximale uitkering bij schades is belangrijk. Uit ervaring van één van onze leden bleek dat de verzekering voor eigendommen een maximaal bedrag kende van € 500,– en voor medische kosten maximaal € 1000,–. Klik hier voor een voorbeeld van een vrijwilligersverzekering en de mogelijke dekking.

Vrijwilligersvergoeding

Sommige organisaties betalen een vergoeding aan vrijwilligers. Dat kan een onkostenvergoeding zijn, b.v. reiskosten. Een dergelijke vergoeding van gemaakte kosten is onbelast. Soms wordt ook een vergoeding in geld uitbetaald. Vanaf 1 januari 2019 is die vergoeding die je mag ontvangen verhoogd tot een bedrag van € 170,-- per maand met een maximum van € 1700,-- per jaar. Blijf je op of onder dit maximum dan hoef je dit net op te geven bij de belastingen. Uiteraard moet dat wel als je meer krijgt. In het geval je een uitkering hebt is het verstandig te overleggen met je uitkeringsinstantie of dat gevolgen kan hebben voor je uitkering.

Op deze site vind je meer informatie

Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat je weet wie je aan moet spreken in verschillende situaties. Ook als vrijwilliger heb je een leidinggevende nodig aan we je dingen kunt vragen. Die kan helpen bij het aanvragen van mogelijke scholing en die je uitleg kan geven over werkzaamheden. Vanzelfsprekend ziet die leidinggevende er ook op toe dat je je werk goed uitvoert. Mogelijk is er in de organisatie een vertrouwenspersoon voor het geval je in een situatie terechtkomt die in vertrouwen besproken moet kunnen worden. Het is belangrijk dat je daar van op de hoogte bent.